Brandweerkazerne Referentiecase

De NHBW is een verzamelgebouw van de Gemeente Alkmaar, waarin zich o.a. een brandweerkazerne en een dienst facilitaire zaken bevindt. Het gebouw ligt aan de rand van de binnenstad, grenzend aan het water. Deze locatie is gekozen, omdat de brandweer alleen vanaf deze plek binnen de vereiste tijd bij een brand in de binnenstad kan komen.

Het grootste gedeelte van het gebouw wordt ingenomen door de brandweerkazerne. Daarnaast hebben ook de meldkamer van Parkeerbeheer, de video-observatiepost van Stadstoezicht en de dagopvang van de Brijder Verslavingszorg hier onderdak. Op het dak ligt een schuin oplopend parkeerdek met 99 parkeerplaatsen, die na kantoortijden en in het weekend beschikbaar zijn voor iedereen.

[Brandweerkazerne Alkmaar]
[Brandweerkazerne Alkmaar]
[Brandweerkazerne Alkmaar]

 

Duurzame energie en parkeerdak

Om met een minimum aan energie toch een plezierig en comfortabel binnenklimaat te krijgen, wordt gebruik gemaakt van warmtekoudeopslag (WKO) in de bodem. Om de investering van dit systeem nog meer te benutten, is het parkeerdek als zonnecollector ingezet. In het parkeerdek zijn daarom watervoerende slangen aangebracht, die het door de zon verwarmde water de bodem in voeren, waardoor er koud water kan worden opgepompt. Dit kan worden gebruikt om het gebouw en het naastgelegen stadskantoor te koelen in de zomer en te voorzien van verwarming in de winter. Gebruiksdaken zijn zo te combineren met het opwekken van duurzame energie. 

 

 

Beperken milieubelasting

Bij de realisatie van de Brandweerkazerne in Alkmaar is veel aandacht geweest voor een duurzame en energiezuinige uitvoering. Dit uit zich o.a. in de materiaalkeuzes, waarbij vooral ook is gelet op de milieubelasting bij de productie. Voorgelakt plaatstaal heeft hiermee een sterke troef en dat nog gecombineerd met grote vormvrijheid en een schitterend visueel aspect. JACK MULLER Staal Service Center in Wijchen leverde de benodigde stroken voorgelakt plaatstaal voor de gevelbekleding en is trots op dit schitterende gebouw met multifunctioneel, appeltjesgroen parkeerdak. Alle energie die de gebruikers nodig hebben komt uit de WKO-installatie. Deze voorziet de HR-installatie van extra energie, zodat deze een nog hoger rendement geeft, met als resultaat dat de kazerne circa 40 procent minder CO2-uitstoot kent.